Általános iskola


Tájékoztató:

Ezek közé az általános iskolák közé tartoznak:

1./ a 2013. január 1-jén a települési önkormányzat fenntartásából az állami intézményfenntartóhoz átkerült köznevelési intézmények,
2./ a települési önkormányzattal korábban megkötött (és még hatályban lévő) közoktatási megállapodással vagy egyházi jogi személyként egyoldalú nyilatkozattal
köznevelési feladatot ellátó egyházi és magániskolák.


Amennyiben az önkormányzatok részéről kérdés, probléma merülne fel, az Oktatási Főosztály szívesen ad tájékoztatást, nyújt segítséget. Megkereséseikkel Dudás Gábor oktatási hatósági referenshez fordulhatnak, munkanapokon 8-16, pénteki napon 8-13 óráig.
Elérhetősége: dudas.gabor@pmkh.hu, telefon: +36 1 328-5899


Farmos Község Általános IskolaAz intézmény címe: 2765 Farmos, Szelei u. 6.

- Farmos, Szelei u. 6. felső tagozat Tel.: 53/ 390-018, Fax.: 53/ 290-018

- Farmos, Zrínyi u. 9. alsó tagozat Tel.: 53/ 390-016

Az intézmény igazgatója: Kollár Ferenc
Igazgatóhelyettes: Ignéczi TamásE-mail : altisk_iroda@freemail.hu
Honlap: www.farmossuli.hu
Fenntartó: Farmos Község Önkormányzat, 2765 Farmos, Fõ tér 1.


Az intézmény tanulólétszáma: 286 fő
osztályok száma: 16
napközis csoport: 2
tanulószobai csoport: 1


Az intézmény feladatai:
- tanköteles korú gyermekek alapfokú oktatása
- sajátos nevelésû igényû gyermekek integrált oktatása
- hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatása,
- napközis és tanulószobai ellátás,
- tanulók tanórán kívüli tevékenységének segítése
- az iskolai oktatással összefüggő sport feladatok ellátása, valamint a tornaterem szabad kapacitásának hasznosítása, lakossági kiszolgálása


Pedagógus létszám: 24 fõ
Óraadó: 1 fõ

Szakképzettség a tantárgyak tanításához:

1 fõ tanító
4 fõ tanító, ének szakkollégium
2 fő tanító orosz szakkollégium
1 fő testnevelés szakkollégium
1 fő informatika szakkollégium
1 fő tanító magyar szakkollégium
1 fő tanító természetismeret
1 fő matematika-technika tanár
1 fő tanító technika szakkollégium
1 fő biológia-földrajz-környezetvédelem tanár
1 fő biológia-technika-angol tanár
1 fő történelem tanár
1 fő matematika tanár
1 fő gyógypedagógus
1 fő földrajz-testnevelés tanár
1 fő magyar szakos tanár
2 fő angol szakos tanár
1 fő rajz szakos tanár
1 fő ének tanár

1 fő fizika tanár (óraadó)

Ingyenes szakköreink:

alsó tagozat:
matematika szakkör
kézműves szakkör
dráma szakkör
tömegsport
énekkar

felső tagozat:
matematika szakkör
magyar szakkör
kézműves szakkör
történelem szakkör
angol szakkör
tömegsport
énekkarHagyományaink:
mikulás bál
mikulás ünnepség
túrák
karácsonyi műsor
farsangi bál
ballagás
részvétel tanulmányi versenyeken