Általános iskola


2019/2020 Általános iskola beiratkozási rend

- A beiratkozási rend letöltése


Tájékoztató:

Ezek közé az általános iskolák közé tartoznak:

1./ a 2013. január 1-jén a települési önkormányzat fenntartásából az állami intézményfenntartóhoz átkerült köznevelési intézmények,
2./ a települési önkormányzattal korábban megkötött (és még hatályban lévő) közoktatási megállapodással vagy egyházi jogi személyként egyoldalú nyilatkozattal
köznevelési feladatot ellátó egyházi és magániskolák.


Farmos Község Általános IskolaAz intézmény címe: 2765 Farmos, Szelei u. 6.

- Farmos, Szelei u. 6. felső tagozat

-Intézményvezető: +36-30-5802522
-Intézményvezető helyettes: +36-30-580-5045
-Iroda: +36-30-580-8692 vagy 06-53-310-159
-Felsős nevelői: +36-30-581-2854


- Farmos, Zrínyi u. 9. alsó tagozat

- Alsó tagozat nevelői: +36-30-581-2162

Az intézmény igazgatója: Kollár Ferenc
Igazgatóhelyettes: Ignéczi TamásE-mail : E-mai cím: altiskiroda@gmail.com
Honlap: www.farmossuli.hu
Fenntartó: Farmos Község Önkormányzat, 2765 Farmos, Fõ tér 1.Az intézmény feladatai:
- tanköteles korú gyermekek alapfokú oktatása
- sajátos nevelésû igényû gyermekek integrált oktatása
- hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatása,
- napközis és tanulószobai ellátás,
- tanulók tanórán kívüli tevékenységének segítése
- az iskolai oktatással összefüggő sport feladatok ellátása, valamint a tornaterem szabad kapacitásának hasznosítása, lakossági kiszolgálása


Ingyenes szakköreink:

alsó tagozat:
matematika szakkör
kézműves szakkör
dráma szakkör
tömegsport
énekkar

felső tagozat:
matematika szakkör
magyar szakkör
kézműves szakkör
történelem szakkör
angol szakkör
tömegsport
énekkarHagyományaink:
mikulás bál
mikulás ünnepség
túrák
karácsonyi műsor
farsangi bál
ballagás
részvétel tanulmányi versenyeken