PályázatokMagyar Falu Program
Kedvezményezett neve: Farmos Község Önkormányzata

Kedvezményezett neve: Farmos Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021 Közösségi terek fejlesztése (MFP-ÖTIK/2021/6)
Projekt címe (azonosító száma): Művelődési ház közösségi terének felújítása Farmoson (3296198789)

Szerződött támogatás összege: 5.133.754,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Projektünk keretében célunk településünk helyi hagyományainak megőrzése, kulturális értékeink erősítése és továbbadása a fiatalabb generációk számára. Ezáltal művelődési házunk közösségi terének felújítását tervezzük megvalósítani, megfelelő helyszínt biztosítva kültéri rendezvényeinknek magas színvonalú rendezvénysorozataink megtartásához mozgósítva a fiatal és idősebb generációkat egyaránt.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.09.30.Magyar Falu Program
Kedvezményezett neve: Farmos Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021 (MFP-UHK/2021)
Projekt címe (azonosító száma): Leromlott állapotú utak felújítása Farmoson (3313461069)

Szerződött támogatás összege: 35.698.728,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Farmoson kijelölésre került 3 db önkormányzati tulajdonban álló út, melyek legrosszabb állapotúak a településünkön. Célunk, a leromlott állapotú földutak szilárd burkolattal történő kiépítése valósul meg. Ezáltal célunk településünk épített környezetének infrastrukturális állapotának, megközelíthetőségének javítása, lakosaink elégedettségének növelése.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.12.31.

Új helyi termékértékesítést szolgáló piac kialakítása Farmos településen

- A pályázati információ letöltéseMLSZ SK FARMOS PÁLYÁZAT

- Az információ letöltése
Ivóvíz minőség javító program

Farmos Bölcsődei ellátás fejlesztése

- A pályázati információletöltése

PM_KOMPLEX_KKV_2020 elnevezésű pályázati felhívás mikro, kis- és közepes vállalkozások részére

- A pályázati információletöltése

- A melléklet letöltése

- A települési információ letöltése


Településrendezési eszközök felülvizsgálata - partnerségi egyeztetés

- A hirdetmény letöltése

- Településrendezési eszközeinek módosítása A letöltése

- Településrendezési eszközeinek módosítása B letöltése

- Településszerkezeti terv letöltése

- ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK letöltése

- HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE letöltése

- A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVET JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT TERVEZETE letöltése


Farmos Község Önkormányzatának energiahatékonysági beruházása

- A tajekoztato letöltése

Pályázatos
épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára


- A sajtóközlemény letöltése

Farmos Község Önkormányzatának energiahatékonysági beruházása

- Farmos Község Önkormányzatának energiahatékonysági beruházása letöltése


KEHOP - 5.2.9.-16-2017-00178


Dokumentáció szerződés tervezet

- Dokumentáció szerződés tervezet letöltése

Ajánlattételi felhívás

- Ajánlattételi felhívás letöltése

Jegyzőkönyv energetika kivitelezésről

- Jegyzőkönyv energetika kivitelezésről letöltése

Összegzés eljárás eredményéről

- Összegzés eljárás eredményéről letöltés

Ajánlatkérések

- Ajánlatkérés Böröczffy letöltés

- Ajánlatkérés Csibi letöltés

- Ajánlatkérés Goodwill letöltés

-Ajánlatkérés Mészáros letöltés

-Ajánlatkérés Planex letöltés

Vállalkozói Szerződés Kultúrház könyvtár, Polgármesteri Hivatal

-Kultúrház könyvtár szerződés letöltés

-Polgármesteri Hivatal szerződés letöltés
KEHOP - 5.2.9.-16-2017-00178
Farmos Község ASP rendszerhez való csatlakozása
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulata

- A tájékoztató letöltése


Herman Ottó Intézet Tanyafejlesztési program

- A képzés letöltése

- A hirdetés letöltése

TAO Támogatási felhívás

- A felhívás letöltéseINFORMÁCIÓK


Szennyvízberuház előrehaladtáról

Szennyvízberuházás veszélyeiről

Farmos Község ivóvízminőség javítása

KEOP-7.1.0./11-2011-0062