Szervezeti felépítésELÉRHETŐSÉGEINK:

Postacím: 2765 Farmos, Fő tér 1.
Tel: 06-53/390-001/ - 0 mellék
Mobil: 06-20/455-0342
E-mail: farmos.polg@upcmail.hu
www.farmos.hu

Megértésüket köszönjük![/color][/size][/b]

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) 67.§ a) pontja alapján:
„A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri Hivatalt,”
A Mötv. 81.§ (1) bekezdése alapján:
„A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt,”

Farmosi Polgármesteri Hivatal
Cím: 2765 Farmos, Fő tér 1.
Tel: +36 53-390-001 Fax: +36 53-390-244
e-mail: farmos.polg@upcmail.hu


A Hivatalt irányítja:
Horváth László polgármester

Ügyfél fogadása: hétfőn: 8.00 – 15.00

A Hivatalt vezeti:
Gaálné Czinkos Judit Aljegyző

Ügyfél fogadása: csütörtök: 8.00 – 15.00

Elérhetőségek:

Cím: 2765 Farmos, Fő tér 1.
Telefon: 06-53/390-001, 06-53/390-015
Fax: 06-53/390-244

E-mail:
farmos.polg@upcmail.hu

-Polgármester: Horváth László

-Aljegyző:
Gaálné Czinkos Judit

A hivatal köztisztviselői:

Varga Adrienn előadó – titkársági feladatok, anyakönyvi igazgatás, közérdekű munkavégzés

Tóth Ferencné főelőadó – belügyi igazgatási feladatok (népesség, hagyatéki, kereskedelem, telephely), földügyi hirdetményi feladatok, anyakönyvi igazgatás, statisztikai adatszolgáltatások

Szöllősi Tünde főelőadó – igazgatási feladatok (lakásfenntartási támogatás, köztemetés, temetési segély, eseti segély, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság) köztisztviselői nyilvántartások kezelése, katasztrófavédelmi nyilvántartások kezelése

Spengerné Farkas Anikó fogalmazó – adók módjára behajtandó köztartozások, TAKARNET - ingatlan nyilvántartás, adó- és értékbizonyítvány kiadás, önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartás

Berényiné Biro Gabriella – helyi adó (építmény, kommunális, iparűzési) átengedett központi adó (gépjármű)

Horváth Judit vezető főtanácsos – önkormányzati gazdálkodási feladatok (költségvetés: tervezés,
végrehajtás, ellenőrzés, beszámolás), önkormányzati dolgozók munkaügyi iratainak kezelése,
köz-foglalkoztatottak munkaügyi iratainak kezelése

Molnár Erika főelőadó – pénztáros, könyvelő

Huzsvár Katalin előadó – pénzügyi feladatok (könyvelés, számlázás), étkezési térítési díjak nyilvántartása

-Vízmű:
Szolgáltató neve: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Címe: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Adószáma: 11265832-2-16
Bankszámlaszáma: 10404508-45013087-00000000

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Cím: 2760 Nagykáta, Egreskátai u. 27.
Tel: 06-70/453-8194

Központi ügyfélszolgálat:
Tel: 06-40/180-124
E-mail: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

Hibabejelentés:
Ivóvíz szolgáltatás: 06-70/681-6030
Szennyvíz elvezetés: 06-70/685-93-18


Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadása

Hétfő: 8:00-16:00 h.

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 8:00-16:00 h.

Csütörtök: 8:00-16:00 h.

Péntek: nincs ügyfélfogadás


Kérjük az ügyfél fogadási rend betartását!
Kérjük Önöket, hogy személyazonosságot igazoló iratot és az eljáráshoz szükséges iratokat hozzák magukkal!