Szervezeti felépítés


ELÉRHETŐSÉGEINK:

Postacím: 2765 Farmos, Fő tér 1.
Tel: 06-53/390-001
Mobil: 06-20/455-0342
E-mail: hivatal@farmos.hu
www.farmos.hu


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) 67.§ a) pontja alapján:
„A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri Hivatalt,”
A Mötv. 81.§ (1) bekezdése alapján:
„A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt,”

Farmosi Polgármesteri Hivatal
Cím: 2765 Farmos, Fő tér 1.
Tel: +36 53-390-001
e-mail: hivatal@farmos.hu


A Hivatalt irányítja:
Horváth László polgármester

Ügyfél fogadása: hétfőn: 8.00 – 15.00

A Hivatalt vezeti:
Aliné dr. Kollár Katalin

Ügyfél fogadása: csütörtök: 8.00 – 15.00


-Polgármester: Horváth László

E-mail: polgarmester@farmos.hu

-Jegyző:
Aliné dr. Kollár Katalin
E-mail: jegyzo@farmos.hu

A hivatal köztisztviselői:

Varga Adrienn Főelőadó – titkársági feladatok, közérdekű munkavégzés
E-mail: titkarsag@farmos.hu

Szabó-Bertalan Erika Főelőadó – belügyi igazgatási feladatok (népesség, hagyatéki, kereskedelem, telephely), földügyi hirdetményi feladatok, statisztikai adatszolgáltatások
E-mail: igazgatas@farmos.hu

Szöllősi Tünde Főmunkatárs – igazgatási feladatok (lakásfenntartási támogatás, köztemetés, temetési segély, eseti segély, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság) köztisztviselői nyilvántartások kezelése, katasztrófavédelmi nyilvántartások kezelése
E-mail: szocialis@farmos.hu

Spengerné Farkas Anikó Vezető-tanácsos – adók módjára behajtandó köztartozások, TAKARNET - ingatlan nyilvántartás, adó- és értékbizonyítvány kiadás, önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartás
E-mail: ado2@farmos.hu

Berényiné Biró Gabriella Vezető-főtanácsos – helyi adó (építmény, kommunális, iparűzési)
E-mail: ado@farmos.hu

Veres Szilvia – önkormányzati gazdálkodási feladatok (költségvetés: tervezés,
végrehajtás, ellenőrzés, beszámolás), önkormányzati dolgozók munkaügyi iratainak kezelése,
köz-foglalkoztatottak munkaügyi iratainak kezelése
E-mail: penzugy@farmos.hu

Molnár Erika Főmunkatárs – pénztáros, könyvelő
E-mail: penztar@farmos.hu

Huzsvár Katalin Főelőadó – pénzügyi feladatok (könyvelés, számlázás), étkezési térítési díjak nyilvántartása
E-mail: konyveles@farmos.huPolgármesteri Hivatal Ügyfélfogadása

Hétfő: 8:00-16:00 h.

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 8:00-16:00 h.

Csütörtök: 8:00-16:00 h.

Péntek: nincs ügyfélfogadás


Kérjük az ügyfél fogadási rend betartását!
Kérjük Önöket, hogy személyazonosságot igazoló iratot és az eljáráshoz szükséges iratokat hozzák magukkal!