Farmosi óvoda


Üdvözöljük a farmosi Községi Óvoda oldalán!

„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem,
csakis Rád figyelek, és segítek Neked,
ha szükséged van a segítségemre.”„Rendkívül fontos, hogy amíg gazdagítható a gyermekek érzelemvilága,
és ez elsősorban a tizennyolc év alatti életkor addig
a művészeti nevelésre, a befogadás képességének
fejlesztésére helyeződjék a hangsúly.”
/Freund Tamás /


Beszámoló 2022-2023

A Beszámoló letöltése ITT
Óvodai beíratkozás Szándék nyilatkozat 2021

Szándéknyilatkozat 2021 / 2022 nevelési évre letöltés ITT

A szándéknyilatkozatot az Óvoda e-mail címére lehet elküldeni farmosovi@freemail.hu


Intézkedési terv járványügyi protokoll

A protokoll letöltés ITT


Az intézmény adatai:
Cím: 2765 Farmos, Béke u. 1.
Telefonszám: 53 / 390 - 004
E-mail: farmosovi@freemail.hu
Óvoda vezető: Tóth Józsefné
OM azonosító: 033049

AZ óvoda arculata


Alapelv:
Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermeknek.

Óvodakép:
Óvodánk szakmailag önálló, nyitott befogadó nevelési intézmény, melyben a művészeti nevelés és a mással nem helyettesíthető szabadjáték, központi helyet foglal el.
Biztosítjuk az óvodáskorú gyermekek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit.
A nevelésünk során alkalmazott pedagógiai intézkedéseinket a családok sajátosságainak, szokásainak figyelembevételével, a gyermeki személyiséghez igazítjuk.
A szülők és az óvoda között meghitt személyes kapcsolatot alakítunk ki.
Biztosítjuk a gyermekek számára az egyéni fejlesztést, az elfogadást, a tiszteletet, szeretetet, megbecsülést, és bizalmat, az önállóság megőrzését, a nyelvi nevelést, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.
Megteremtjük a gyermekek boldog és biztonságos környezetét, segítve a környezettudatos magatartás kialakulását. Megtanítjuk a gyermekeket, hazájukat szeretni, nemzeti értékeinket tisztelni.

Gyermekkép:
A gyermekek, akik óvodánkban nevelkednek, legyenek boldogok, vidámak és önállóak életkoruknak megfelelően nyitottak a művészetek iránt. Tevékenységükben és gondolkodásukban legyenek kreatívak.

Alapvető céljaink:
Az óvodások nyugodt, élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatásával, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése. Komplex élmények biztosításával, segítségével erős érzelmi kötődés kialakítása a gyermekek és a művészetek között.

A program tevékenységünk keretét a hagyományőrzés adja: Mihály nap, Szüret, Márton nap, Adventi készülődés, Mikulás, Gyertyagyújtás, Farsang, Húsvét, Anyák napja, Évzáró, Gyermeknap.Minőségi munkavégzés a helyi nevelési program keretén belül
A helyi nevelési programot 1999-ben vezettük be az óvónők egyöntetű választása szerint, az önkormányzat jóváhagyásával.
Pedagógiai munkánk megújulását, fejlődési lehetőségét látjuk e program megvalósításában, mert a feladatvégzés során okos szeretetben, érzelmi biztonságban, humorral teli szabad alkotó légkörben, sok szép művészeti élménnyel telítődve fejlődhetnek a gyerekek, kiemelt hangsúlyt fektetve az őket körülvevő esztétikus környezet megteremtésére.
A helyi programelkészítése, bevezetése óta a minőség, a minőségi munkavégzésre való törekvés, a nevelési folyamat középpontjában áll.

Jövőképünk:

A farmosi Községi Óvoda olyan gyermekközpontú intézményként szeretne működni, melyre elégedettséggel, büszkeséggel tekintenek dolgozói, partnerei, fenntartója.

A folytonos megújulásra kész, együttműködő nevelői közösség legfontosabb
feladatának azt tekinti, hogy a gyermekek akik óvodánkban nevelkednek,
legyenek boldogok, vidámak és önállóak, életkoruknak megfelelően nyitottak
a művészetek iránt. Tevékenységükben és gondolkodásukban legyenek
kreatívak.

A jövőben olyan intézményként szeretnénk működni, ahol a művészeti nevelés központi helyet foglal el.

Szeretnénk biztosítani a gyermekek számára az egyéni fejlesztést az
esélyegyenlőséget és minden olyan tevékenységet, ami a művészeti nevelés
eredményességét szolgálja.

Olyan nyitott, befogadó intézményként szeretnénk működni, melyben a szülőkkel meghitt, személyes kapcsolatot építünk ki és folyamatosan tájékoztatjuk őket a gyermekük fejlődéséről.

A jövőben is arra törekszünk, hogy partnereinkkel őszinte, egymást segítő, támogató kapcsolatban működjünk együtt.

Fő feladatunknak tartjuk, hogy a helyi nevelési programban megfogalmazott értékeket megfelelő színvonalon közvetítsük a gyermekek felé.

Olyan intézménnyé szeretnénk válni, melynek jellemzője a távolbalátás, a tényeken alapuló döntés, a csoportos együttműködés és biztosított az egyének szakmai fejlesztése.

Az intézmény szakmai fejlődése érdekében építünk mindazokra akik együttműködésüket kinyilvánították.

Tudjuk, hogy ez a jövőkép biztosítja intézményünk megfelelő működését, a társadalmi elismerés kiérdemlését.

Szeretnénk, ha a munkánkat a szeretet és a megújulás igénye hatná át.

Hasznos és boldog gyerekeket szeretnénk elindítani az életbe.

Küldetésnyilatkozat

Teljes személyiségünkkel azonosulunk helyi programunk alapelvével, kiindulási pontjaival, céljaival.

Napi feladatvégzésünk során hiszünk munkánk sikerében, hiszünk abban, hogy amit csinálunk az jó a gyermekeknek és a felnőtteknek, annak a közösségnek amiben mindennapjainkat éljük. Hittel cselekszünk és benne teljes értékű tagként, dolgozunk.

Mindenek előtt megteremtjük a gyermekek boldog és biztonságos környezetét. Szeretetet, törődést és megértést közvetítünk feléjük.

Megkülönböztetett érzékenységgel foglalkozunk a szülőkkel. Személyes meghitt kapcsolatot alakítunk ki a szülők és az óvoda között. Arra törekszünk, hogy minél több információt közöljünk a gyermekükről.

Nevelésfilozófiánkat érvényesítjük: tudunk nevetni, felfedezni, csodálkozni.

Hirdetjük, cselekedjük a „Csak tiszta forrásból” elvet, megtanítjuk a gyermekeket hazájukat szeretni, nemzeti értékeinket tisztelni.

Minden gyermeket tisztelünk és megismertetjük saját képességeivel. Sok közös élményt és tevékenységet biztosítunk számukra, erősítjük erkölcsi tulajdonságaikat, testi-lelki erőnlétüket, alkalmazkodó képességeiket.

Elősegítjük a gyermekek pozitív érzelmi töltését, az együttműködő társaskapcsolatok kialakítását, az önérvényesítést és önértékelést. Szeretetet és tiszteletet adunk és ezt erősítjük a gyermekekben is.

Elégedett munkatársi közösséget alakítunk ki, a sikeres munkatársak alkotókedvét fenntartjuk, arra törekszünk, hogy kivívjuk az intézmény elismertetését.

Ízléses, esztétikus, egészséges környezetet biztosítunk, elősegítve ezzel a gyermekek ízlésformálását, a természet és a művészet szeretetét.

Mindent megteszünk azért, hogy a gyermekek megtalálják helyüket az óvodában, a csoportban.


Felkeltjük az érdeklődést, a tanulási vágyat a gyermekeket körülvevő egész világ iránt.

Biztosítjuk, hogy a gyermekek mindent megkapjanak az óvodai nevelés keretén belül ahhoz, hogy egészséges, intellektuális, a művészetet értő és szerető felnőtté váljanak.

Intézményi közzétételi lista 2023-2024

A program letöltése ITT


Pedagógiai program 2022

A program letöltése ITT


Szervezeti és működési szabályzat 2021

Az szmsz letöltése ITT
Vezetői pályázat 2014

A pályázat letöltés ITT


Óvodánk ünnepei, rendezvényei

A bemutató letöltés ITT


Éves munkaterv Pedagógiai munkaterv 2023/2024 nevelési évre

Éves munkaterv Pedagógiai munkaterv 2023/2024 nevelési évre letöltés ITT