Polgárőrség


Farmos Polgárőrszövetség Közhasznú Tevékenységű Szervezet


1991. februárjában Farmos Faluvédő Egylet néven alakult meg a település közbiztonságát elősegítő és nyugalmát biztosító szervezet.
A jogszabályi környezet változásának figyelembevételével 2003-ban jött létre a Farmosi Polgárőrség Közhasznú Tevékenységű Szervezet. Szervezetünk tagjai önkéntesen, szabadidejüket feláldozva tevékenykednek a bűncselekmények megelőzése, közrend védelme és a közbiztonság javítása érdekében. Figyelmet fordítanak környezetünk megóvására, tisztaságára.
Alapvető célunk a rendszeres járőrszolgálat fenntartásával, hogy községünk biztonságos település legyen.
Ezt a munkát 58 fő önfeláldozó helybéli lakos nagy odaadással végzi, a vezetőség irányításával, 5 munkacsoporttal és egy szolgálati gépjárművel.
Működésünket nem csak helyi szinten, hanem a Nagykátai Rendőrkapitányság és a Megyei Polgárőr Szövetség is elismeri. Szervezetünk
2011. február 1.-én ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját.


Farmosi Polgárőr Egyesület vezetője

Kovács Pál Zoltán 06-30/ 621-2192