Magyar Falu Program


Magyar Falu Program
Kedvezményezett neve: Farmos Község Önkormányzata

Kedvezményezett neve: Farmos Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Közösségszervezéshez
kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021 (MFP-KEB/2021)
Projekt címe (azonosító száma): Közösségszervezéshez kapcsolódó fejlesztés Farmoson
(3319602330)
Szerződött támogatás összege: 3.476.215,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának rövid bemutatása:  Projektünk célja településünk programjaihoz
kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező foglalkoztatása részmunkaidőben, helyi
hagyományainak megőrzése, kulturális értékeink erősítése és továbbadása a fiatalabb
generációk számára, mely által lakosaink helyi identitástudata erősödik.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.08.31.Magyar Falu Program
Kedvezményezett neve: Farmos Község Önkormányzata

Kedvezményezett neve: Farmos Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2021 (MFP-BJA/2021)
Projekt címe (azonosító száma): Járdafejlesztés Farmoson (3300314600)
Szerződött támogatás összege: 2.920.648,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Fejlesztésünk célja járdafelújításunkkal településünk közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, mely eredményeként javul az alapvető szolgáltatások hozzáférhetősége, biztonságosabbá válik a gyalogosok közlekedése, javul településképünk, ezáltal fejlesztésünk hozzájárul lakosaink életminőségének javulásához. Településünkön központi részén 100% önkormányzati tulajdonban lévő, leromlott állapotú járdaszakaszok felújítását tervezzük, mely szakaszokat helyszíni felmérés során választottuk ki.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.12.31.Magyar Falu Program
Kedvezményezett neve: Farmos Község Önkormányzata

Kedvezményezett neve: Farmos Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021 Közösségi terek fejlesztése (MFP-ÖTIK/2021/6)
Projekt címe (azonosító száma): Művelődési ház közösségi terének felújítása Farmoson (3296198789)

Szerződött támogatás összege: 5.133.754,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Projektünk keretében célunk településünk helyi hagyományainak megőrzése, kulturális értékeink erősítése és továbbadása a fiatalabb generációk számára. Ezáltal művelődési házunk közösségi terének felújítását tervezzük megvalósítani, megfelelő helyszínt biztosítva kültéri rendezvényeinknek magas színvonalú rendezvénysorozataink megtartásához mozgósítva a fiatal és idősebb generációkat egyaránt.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.09.30.Magyar Falu Program
Kedvezményezett neve: Farmos Község Önkormányzata

- A pályázati információ letöltése

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021 (MFP-UHK/2021)
Projekt címe (azonosító száma): Leromlott állapotú utak felújítása Farmoson (3313461069)

Szerződött támogatás összege: 35.698.728,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Farmoson kijelölésre került 3 db önkormányzati tulajdonban álló út, melyek legrosszabb állapotúak a településünkön. Célunk, a leromlott állapotú földutak szilárd burkolattal történő kiépítése valósul meg. Ezáltal célunk településünk épített környezetének infrastrukturális állapotának, megközelíthetőségének javítása, lakosaink elégedettségének növelése.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.12.31.