Rendeletek


2020

Önkormányzat település támogatásokról szóló rendelet

Önkormányzat település támogatásokról szóló rendelet


Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló rendelet

Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló rendelet


Önkormányzat 2020. évi költségvetés 2/2020 módosításáról szóló rendelet

Önkormányzat 2020. évi költségvetés 2/2020 módosításáról szóló rendelet


Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet

Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról rendelet


Helyi önkormányzat 2019 költségvetés módosítása

Helyi önkormányzat 2019 költségvetés módosítása rendelet


Helyi önkormányzat és intézményeinek 2020 évi költségvetés rendelet

Helyi önkormányzat és intézményeinek 2020 évi költségvetés rendelet


Gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és intézményi térítési díjról szóló rendelet

Gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és intézményi térítési díjról rendelet


2019

SZMSZ egységes szerkezetű rendelet

SZMSZ egységes szerkezetű rendelet


15/2019 HÉSZ módosításról szóló rendelet

15/2019 HÉSZ módosításról szóló rendelet


14/2019 Szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet

14/2019 Szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet


13/2019 Gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és intézményi térítési díjró szóló rendelet

13/2019 Gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és intézményi térítési díjró szóló rendelet


12/2019 HÉSZ módosításáról szóló rendelet

12/2019 HÉSZ módosításáról szóló rendelet


11/2019 Költségvetés módosításáról szóló rendelet

11/2019 Költségvetés módosításáról szóló rendelet


10/2019 települési támogatásról szóló rendelet

10/2019 települési támogatásról szóló rendelet


9/2019 Köztisztviselők napjáról rendelet

9/2019 Köztisztviselők napjáról rendelet


8/2019 SZMSZ módosítása rendelet

8/2019 SZMSZ módosítása rendelet7/2019 Zárszámadási rendelet

7/2019 Zárszámadási rendelet6/2019 2018 évi költségvetés módosítás rendelet

6/2019 2018 évi költségvetés módosítás rendelet6/2007 Helyi Építési Szabályzat módosítása rendelet

6/2007 Helyi Építési Szabályzat módosítása rendelet


4/2019 A közigazgatás elektronikus ügyintézéséről szóló rendelet

4/2019 A közigazgatás elektronikus ügyintézéséről szóló rendelet


3/2019 Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet

3/2019 Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet


2/2019 Talajterhelési díjról és környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló rendelet

2/2019 Talajterhelési díjról és környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló rendelet


1/2019 helyi önkormányzat és intézményeinek 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet

1/2019 helyi önkormányzat és intézményeinek 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet


2018

10/2018 2019 évi Átmeneti Gazdálkodásról szóló rendelet

10/2018 2019 évi Átmeneti Gazdálkodásról szóló rendelet letöltése


9/2018 Szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet

9/2018 Szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet letöltése


8/2018 Költségvetés módosításáról szóló rendelet

8/2018 Költségvetés módosításáról szóló rendelet letöltése


7/2018 Települési támogatásokról szóló rendelet

7/2018 Települési támogatásokról szóló rendelet letöltése6/2018 Helyi építési szabályzat módosításáról szóló rendelet

6/2018 Helyi építési szabályzat módosításáról szóló rendelet letöltése


5/2018 Család- és gyermekjóléti szolgálat által nyújtott család- és gyermekvédelmi szolgáltatásról rendelet

5/2018 Család- és gyermekjóléti szolgálat által nyújtott család- és gyermekvédelmi szolgáltatásról rendelet letöltése


4/2018 Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet

4/2018 Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet letöltése


3/2018 Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 rendelet módosításáról szóló rendelete

3/2018 Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 rendelet módosításáról szóló rendelet letöltése


2/2018 helyi önkormányzat szomszédjogokkal kapcsolatos szabályozás hatályon kívüli helyezéséről rendelete

2/2018 helyi önkormányzat szomszédjogokkal kapcsolatos szabályozás hatályon kívüli helyezéséről rendelet letöltése


1/2018A helyi önkormányzat és intézményeinek 2018.évi költségvetési rendelete

1/2018A helyi önkormányzat és intézményeinek 2018.évi költségvetési rendelet letöltése


2017

10/2017 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet

10/2017 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet letöltése


9/2017 szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet

9/2017 szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet letöltése


7/2017 a helyi népszavazásról szóló rendelet

7/2017 a helyi népszavazásról szóló rendelet letöltése


8/2017 a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének alkalmazásainak követelményeiről, feltételeiről, és tilalmáról valamint a településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet

8/2017 a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének alkalmazásainak követelményeiről, feltételeiről, és tilalmáról valamint a településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet letöltése


6/2017 hivatali helyiségein kívül történő házasságkötés szóló rendelet

6/2017 hivatali helyiségein kívül történő házasságkötés szóló rendelet letöltése


5/2017 Költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet

5/2017 Költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet letöltése


3/2017 2016 Zárszámadásról szóló rendelet

3/2017 2016 Zárszámadásról szóló rendelet letöltése


4/2017 Talajterhelési díjról és környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló rendelet

4/2017 Talajterhelési díjról és környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló rendelet letöltése


1/2016 Költségvetésről szóló rendelet

1/2016 Költségvetésről szóló rendelet letöltése


1/2017 Helyi önkormányzat Intézményi költségvetéséről

1/2017 Helyi önkormányzat Intézményi költségvetéséről letöltése


10/2016 Átmeneti gazdálkodásról

10/2016 Átmeneti gazdálkodásról letöltése


9/2016 Igazgatási szünet elrendeléséről

9/2016 Igazgatási szünet elrendeléséről letöltése


8/2016 Szociális célú tüzelőanyag támogatásáról

8/2016 Szociális célú tüzelőanyag támogatásáról letöltése


7/2016 Közösségi együttélés szabályairól valamint megsértésük jogkövetkezményeiről

7/2016 Közösségi együttélés szabályairól valamint megsértésük jogkövetkezményeiről letöltése


6/2016 Költségvetés módosítás rendelet

6/2016 Költségvetés módosítás rendelet letöltése


3/2016 Zárszámadás

3/2016 zárszámadás letöltése


3/2015 költségvetés módosítás

3/2015 költségvetés módosítás letöltése


5/2016 helyi adókról módosítás

5/2016 helyi adókról módosítás letöltése


4/2016 partnerségi egyeztetés szabályairól rendelet

4/2016 partnerségi egyeztetés szabályairól rendelet letöltése


7/2015 SZMSZ rendelet módosítás

7/2015 SZMSZ rendelet módosítás letöltése


10/2015 Helyi adókról szóló rendelet

10/2015 Helyi adókról szóló rendelet letöltése


2016 évi költségvetési rendelet

2016 évi költségvetési rendelet letöltése


9/2015 évi SZMSZ rendelet

7/2015 szmsz rendelet 9/2015 módosítás letöltése


Helyi adókról szóló rendelet

10/2015 helyi adókról szóló rendelet letöltése


2015 évi költségvetési rendelet módosítása

6/2015 költségvetési rendelet módosítás letöltése


2014 évi zárszámadási rendelet

5/2015 2014. évi zárszámadási rendelet letöltése


2015 évi költségvetés

A költségvetés letöltése


2014 évi költségvetés

A költségvetés letöltéseRendeletek


- Szociális tüzifa vásárlásról szóló rendelet

- A hatályos rendeletek listája

- Települési támogatás helyi szabályairól

- Helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

- 2014 évi költségvetés módosítás

- Helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételéről

- Helyi rendeletek állattartásról

- Farmos község önkormányzat vagyonáról

- Hulladékgazdálkodási és közszolgáltatási ellátásról és igénybevételéről

- Közművelődési tevékenységről

- Közterületek elnevezéséről

- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése

- Önkormányzat által alapított elismerésekről

- Szociális ellátásról

- Farmos község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről

- Díszpolgári cím adományozásáról

- Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

- Közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

- Háziorvosi körzetekről

- Üzletek nyitvatartásáról

- Farmos község középületei és közterületei zászlózásának és
fellobogózásának részletes szabályairól


- Vagyon rendelet módosítás 2007

- Helyi építési szabályzat módosítása 2008


- Közterület használatának rendjéről szóló rendelt módosítása 2009


- Vagyon rendelet módosítás 2009

- Önkormányzat által személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről, fizetendő térítési díjakról


- Hivatali helyiségen kívüli és munkaidőn kívül történő házasságkötés
szabályairól és díjáról


- Szervezeti és Működési Szabályzatról (2015)

- Közterület használatának módosítása 2011

- Vízdíj megállapításáról

- SZMSZ módosítás 2012

- Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 ökormányzati rendelet az önkormányzat 2013 évi zárszámadásáról

- Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önszerveződő községek pénzügyi támogatásának rendjéről

- Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete 2013. évi költségvetésről

- Farmos Község önkormányzati rendelet a helyi adókról

- 4/2012 (III.23) Költségvetési rendelet

- Helyi Építési Szabályzat

- Farmos szerkezeti terv
- Farmos beltér szabályozási terv
- Farmos kültér szabályozási terv

- Szociális ellátásokról

- Közterület használatának rendjéről és köztisztaságról

- Avar és kerti hulladék égetéséről