Pályázati hírek
Farmos Község ivóvízminőség javítása
KEOP-7.1.0./11-2011-0062


A projekt neve: Farmos Község ivóvízminőség javítása

Azonosítószáma: KEOP-7.1.0./11-2011-0062


A projekt szükségessége: Farmoson a két mélyfúrású kútból kitermelt víz összetétele nem felel meg a 201./2001. (X.25.) Kormányrendeletben előírt határértékeknek, mivel arzén-, és vastartalmuk a megengedett érték feletti. A település kifogástalan minőségű ivóvízzel való ellátása az Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik, ezért a kútvizek kezelésének – vastalanításának és arzénmentesítésének – megoldása elengedhetetlen. Mivel az üzemeltetési feladatokat az önkormányzat látja el, ezért elsőként megvizsgálta a térségi vízszolgáltatókat, de a település részére szükséges víz mennyiségének megfelelő, szabad kapacitással rendelkező szolgáltatót üzemeltetési szempontból elérhető közelségben nem talált. Más vízbázisra való csatlakozásra pedig csak korlátozott mértékben lett volna lehetőség.


A projekt leírása: Farmos Község Önkormányzata az ivóvíz minőségének javítását a kútvizek megengedettnél nagyobb vas-, és arzéntartalmát beépített vízkezelő berendezés létesítésével, valamint a hálózat kitisztításával tervezi megvalósítani. A vastalanítás, az arzénmentesítés oxidálószerek és csapadékképző vegyszer adagolásával, többrétegű (hidroantracit és kvarchomokkal kevert katalitikus töltetű) szűrőkkel valósul meg. A szűrők visszamosatása csak vízzel történik, az öblítővizet a kezelt hálózati vízzel, hálózati nyomással biztosítják. A tervezett vastalanítási, arzénmentesítési technológia több éve használatos, hagyományos technológia.
A vízkezelő berendezések kifogástalan működtetéséhez szükséges egyenletes vízterhelés, és a vízellátás biztonságosabbá tétele érdekében egy, a jelenleginél nagyobb befogadóképességű térszíni tározó megvalósítása is szükséges, amely a települési csúcsfogyasztás idején is megfelelő biztonságot nyújt a fogyasztók számára.

A projekt összköltsége: 240 millió forint amelynek 90 százalékát a Magyar Költségvetés és az Európai Unió Kohéziós Alapja támogatja. A fennmaradó mintegy 24 millió forint önrészhez az EU Önerő Alap járul hozzá.


A kedvezményezett neve:Farmos Község Önkormányzata
2765 Farmos, Fő tér 1.

A Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Energia Központ Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45.

Kapcsolatok:
- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu)
- Energia Központ Nonprofit Kft.(www.energiakozpont.hu)ELINDULT A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS FARMOSON IS!
Szennyvízberuházás Farmoson cikk letöltése ITT
Aláírásra került az első, a szennyvíz beruházással kapcsolatos nagy értékű szerződés
A térséget érintő szennyvízberuházás megvalósításához kapcsolódóan meghirdetett közbeszerzési eljárások közül a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekthez szükséges FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására irányuló közbeszerzési eljárásban a 2012. január 25-i eredményhirdetést követően február 9-én került sor a szerződés aláírásra.
A közbeszerzési felhívás megjelentetését egy hosszú, két körös minőségbiztosítás előzte meg. Első körben az Energia Központ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet, majd ezt követően a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya minőségbiztosította és látta el tanúsítványával a közbeszerzési eljárás dokumentációit és ezt követően jelenhetett csak meg a hirdetmény. A szakértők, tanácsadók és a Bíráló Bizottság –melyben a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság munkatársai mellett a tanácsadók, a Társulás munkaszervezetének tagjai és az érintett települések polgármesterei közül is jó néhányan részt vesznek - javaslatát az eljárás kimenetelére vonatkozóan a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály ellenőrizte és jóváhagyta. Ezután kerülhetett sor a döntésre a nyertes ajánlattevőre vonatkozóan. Január 25-én a Társulási Tanács és a Társulás Közbeszerzési Bizottsága hozta meg döntését, miszerint az eljárás nyertese az Eurout-Oviber Konzorcium.
A konzorcium jóval az eljárás becsült értéke (nettó 815 millió Ft) alatt nyerte el megbízatását nettó 275 millió forintos ajánlatával.
Szerződéskötésre a nyertes ajánlattevővel a 10 napos szerződéskötési moratórium letelte után kerülhetett sor.
A szerződés aláírását követően a nyertes cég folyamatosan bekapcsolódik a beruházással kapcsolatos munkákba. Ennek keretén belül az elkövetkező időszakban a Társulás munkaszervezetével és tanácsadóival kerül sor egyeztető megbeszélések sorozatára, mely során a mérnök cég megismerkedik és naprakész információk birtokába juthat a projekt műszaki, pénzügyi, közbeszerzések műszaki és egyéb fontos munkálatainak vonatkozásában.

Kovács Norbert
projektigazgató

A HAJT-A Csapat Akciócsoport hírei


2012 novemberi cikk letöltése ITT

2012 októberi cikk letöltése ITT

2012 augusztusi cikk letöltése ITT

2012 áprilisi cikk letöltése ITT

2012 februári cikk letöltése ITT

2012 januári cikk letöltése ITT


A Farmosi Polgármesteri Hivatal akadálymenetesítéseHorváth László polgármester, mint a Farmos Községi Önkormányzat hivatalos képviselőjeként tájékozatom a község lakosságát, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program 4.5.3-10-11 kódszámú, az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” című pályázati felhívására pályázatot nyújtottunk be, a Polgármesteri Hivatal akadálymenetesítésére. A célokat és műszaki tartalmat egyeztettük a mozgássérültek Farmosi helyi szervezetével, a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületével, valamint a HARKE nagyot hallók egyesületével.
Vállaltuk, hogy az egyesületek számára, és kérésére felvilágosítást nyújtunk a pályázat megvalósításának előrehaladásáról, valamint a szervezet véleményét, javaslatait a megvalósítás során szem előtt tartjuk.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet támogatásban részesítette a projektet és a beruházás bekerülési költségéhez, mely 16.463.836.- Ft, 91,108779% támogatást ítélt meg 15.000.000.- Ft összegben.

Az elvégzendő feladatok: belső ajtó cserék, bejárati ajtó csere, folyosófestés, vizesblokk felújítások, feljáró rámpa, és mozgás sérült parkoló építés.

A képviselőtestület árajánlatokat kért be, melyre árajánlatot adott Kármán Mihály egyéni vállalkozó cége, mely cég megnyerte a kivitelezést. Ajánlatát a képviselő testület elfogadta.
A projekt kezdési időpontja, 2011.06.01., a műszaki átadás-átvétel ideje: 2011. augusztus 31.

Az önkormányzat a műszaki ellenőri feladatokkal a nagykátai, Babicz Tamás építész tervezőt bízta meg.


Varró István projekt menedzser
Horváth László polgármester